Inschrijven

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en verstrekken deze niet aan derden zonder toestemming. Lees onze privacy verklaring voor meer informatie.

Huidige tandarts (optioneel)

Eerste afspraak

Tijdens het eerste bezoek nemen wij de tijd om u, uw mond en uw wensen te leren kennen. Er wordt dus niet behandeld, tenzij er natuurlijk sprake is van een acute klacht. Het eerste bezoek duur ongeveer 20 minuten. Indien het nodig is worden er, in overleg met u, aanvullende röntgenfoto’s gemaakt. Bij uitgebreidere mondzorgplannen kan  een tweede afspraak worden ingepland.

Zou u bij uw eerste bezoek een legitimatiebewijs, verzekeringspas en, als u geneesmiddelen gebruikt, een recente medicatielijst mee kunnen nemen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.