Stichting Bert

Vrijdag 30 november 2018 is de Stichting Bert gelanceerd.

Stichting Bert‘Dementie krijg je niet alleen’ is een uitspraak die Alzheimer Nederland in haar publiciteitscampagne gebruikt en dat is maar al te waar. Stichting Bert ondersteunt mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers.

 

Stichting Bert

Veel dingen worden door een vorm van dementie moeilijker of zijn niet meer mogelijk, bijvoorbeeld in een restaurant eten of om ergens op bezoek of op vakantie gaan. Terwijl juist de mantelzorgers en patiënten het zo hard nodig hebben en wat ontspanning verdienen. Stichting Bert is in het leven geroepen om juist deze groep samen met hun partner zorgeloze momenten te geven om het vol te kunnen houden.

Alleen door uw bijdrage kunnen wij deze momenten veelvoudige. Vind je het belangrijk dat er mensen zijn die zich belangeloos voor anderen inzetten? Word dan donateur en help ons om ambities te verwezenlijken en initiatieven mogelijk te maken. Lees over meer Stichting Bert in de Barneveldse Krant.

Steun ons en word vriend van de STICHTING BERT.

Stichting Bert is op zoek naar donateurs. Daartoe willen we je graag uitnodigen. Elke bijdrage is welkom. Dit kan op Rekeningnummer: NL65 RABO 0334 6790 52
t.b.v. Stichting Bert.

Alvast hartelijk dank namens het Bestuur,

Peter Vlot
Jan Willem Kuypers
Annemarie Hemmelder